Kommittéer

Drift- & underhållskommittén

Kent Hagberg

kentha.hagberg@yahoo.com
076-791 93 45

Jörgen Ivarsson

jorgen6609@hotmail.com
070-578 92 05

Anders Johansson Stjärna

anders13@telia.com
073-814 00 51

Juniorkommittén

Karl-Anders Grundin

pro@oskarshamnsgk.com 
070-6941818

Stellan Emrin

stellan@snkonsult.se 
070-6423595

Henrik Westelius

henrik@pappnr2.se
070-371 20 05

Ulf Johansson

uffejo@hotmail.com

070-3016709

Medlemskommittén

Gertie Hansson

gertie.h@telia.com
070-350 49 53

Håkan Karlsson

2hakan.karlsson@telia.com
070-521 79 16

Ing-Marie Wretling-Lindgren

ingmarie.wretlinglindgren@skola.oskarshamn.se
0491-16479

Damkommittén

Therese Albinson

therese.albinson@gmail.com
073-949 07 37

Inger Walter

tittilina61@gmail.com
073-2052940

Petra Loman

petra.loman@telia.com
072-2153623

Tävlingskommittén

Fredrik Blomberg

reception@oskarshamnsgk.com 
073-3503868

Peter Sjöqvist

petersjoquist97@gmail.com

070-6325556

Rickard Dunsäter

rdunsater@gmal.com

 

Otto Pettersson

ottooo@live.se
070-2529346

Paragolfkommittén

Karl-Anders Grundin

pro@oskarshamnsgk.com  
070-6941818

Stefan Östling

ostling56@gmail.com
070-1736356